Een grafisch ontwerper voor Atelier Stadsbouwmeester (voorlopig gesloten)

image
image
image
image

Atelier Stadsbouwmeester Leeuwarden is op zoek naar een creatieve grafisch ontwerper die de komende drie jaar alle content van het atelier wil verzorgen. De werkzaamheden variëren van het ontwerpen van een huisstijl, maken van ruimtelijk (kaart)materiaal tot en met het opmaken en redigeren van creatieve samenvattingen van verschillende meet-ups. Ook is er veel ruimte om met het team creatieve concepten te maken voor de content.

Doel van de content is om alles wat we bij het Atelier Stadsbouwmeester doen (lees verderop daarover meer) op een beeldende manier te documenteren en hiermee het publiek, van professionals tot en met inwoners, te informeren en te inspireren. De content wordt gezien als een essentieel instrument om het publiek voor de komende drie jaar aan het Atelier Stadsbouwmeester te binden.

Interesse? Reageer onderaan deze pagina, de vacature sluit zodra hij gevuld is.

Foto “it wurd moaier as it is”: Sichtberens


De maker

Jij bent een grafisch ontwerper/ contentmaker uit (gemeente) Leeuwarden. Je maakt een passende huisstijl, inclusief logo, en past die toe op diverse uitingen. Bij drie ateliers per jaar (dat zijn events met presentaties en sprekers) ben je aanwezig voor verslag en een visuele samenvatting van de producten van het atelier. Dit kan een boekwerk zijn, infographics, animatie, etcetera. Samen met het team werk je aan de teksten die daarbij horen.

Het gaat om zo’n 160 uur per jaar: 3 x 40 uur rondom de ateliers en 40 uur voor het ontwikkelen van algemene content. De doorlooptijd is een jaar, met intentie om de opdracht tot en met 2026 te verlengen.

Er is veel ruimte voor eigen inbreng. Het type of omvang van het product of producten per atelier of een eventueel eindproduct van drie jaar Atelier Stadsbouwmeester staan niet vast; samen met ateliermeesters van allerlei professies proberen we ruimtelijke thema’s zo prikkelend mogelijk aan de kaak te stellen. Jij wordt hierin gevraagd om pro-actief mee te denken.

Vergoeding op uurbasis in overleg.

Meer info

Over Atelier Stadsbouwmeester Leeuwarden

Bij Atelier Stadsbouwmeester onderzoeken, ontwerpen en bediscussiëren we de ruimtelijke ontwikkeling van Leeuwarden-stad en het ommeland. Het is een levend platform op initiatief van de Gemeente Leeuwarden, waar we professionals en inwoners uitnodigen om met ons over de toekomst van de gebouwde omgeving na te denken. Want wat nu gebouwd wordt, staat er nog tientallen jaren en bepaalt het verblijfsklimaat van de stad en de dorpen. Met het platform kaarten we aan voor welke (sociaal-) ruimtelijke uitdagingen we staan, vragen we ons af welke doelen we op langere termijn dienen te stellen en welke ruimtelijke strategieën ons helpen deze doelen te bereiken.

Iets voor jou!