Karin Hoogterp

Specialisaties →

Marketing en PR + inspiratie en programma

Regio →

Groningen

Karin maakt de waarde van jouw idee, product of organisatie zichtbaar! Of je nu op zoek bent naar een heldere story, een nieuw of verbeterd concept voor je bedrijf/product of een marketing- of communicatiestrategie met bijbehorende campagne: Karin helpt je er graag bij! Ze heeft ervaring op het gebied van duurzaamheid, cultuur, natuur, recreatie, horeca en binnen de overheid. Ze is enthousiast, creatief, heeft altijd 1001 ideeën en combineert strategisch denken graag met een hands-on aanpak. Neem gerust contact met haar op om samen een boompje op te zetten of te herplanten. Graag met een goede kop koffie erbij! Ze zorgt voor de kers op de taart en iets lekkers erbij.

Project 'Waterbewustzijn' - Aanjager (2019 - nu)

Het schrijven van een strategie en uitvoeringsplan om het waterbewustzijn onder de inwoners van Friesland te vergroten met als doel klimaatadaptief gedrag van inwoners in hun eigen omgeving.

Project 'Ode aan de washand' - Strateeg en denktank (2020)

Het bedenken van een project waarbij toeristen op een leuke en aantrekkelijke manier betrokken worden bij het verminderen van hun waterverbruik op vakantie en daarna hopelijk ook thuis. 

Project 'Silence of the Bees' - Projectmedewerker/communicatieadviseur

In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa was Karin vanuit haar functie bij de Hortus van Fryslân betrokken bij een groot internationaal bijen-bewustwordingsproject waarbij kunst, wetenschap en cultuur bij elkaar kwamen. Daarnaast deden er zo'n 50 scholen in Nederland en Duitsland mee aan het project. Allen kregen een kleine bijenkolonie en deden onderzoek naar de ideale omstandigheden voor de habitat van de bij. Hierdoor kon grootschalig onderzoek worden gedaan naar het verbeteren van de natuurlijk omstandigheden van de wilde bij. De bijengeluiden zijn opgenomen en verwerkt in een klassiek muziekstuk dat in juni 2018 op de langste dag in drie tuinen tegelijkertijd vertolkt werd door lokale brassbands. Als vervolg op dit project is er een Legacyproject gestart dat geleid heeft tot het opstellen van een bijenpact waarin ondernemers en organisaties bij-vriendelijke maatregelen in hun organisatie besloten te nemen en ook uitvoerden.