Manon Prins

Specialisaties →

Design

Regio →

Groningen

Hi, ik ben Manon Prins! Een digitale illustrator uit Groningen. Ik sta bekend om mijn grote glimlach en persoonlijke aanpak. Mijn illustraties kenmerken zich door veelvuldig kleurgebruik en een ‘flat design’ ontwerpstijl. Mijn kracht ligt in het vereenvoudigen van complexe boodschappen. Ervoor zorgen dat een product, idee of beleid voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk wordt. Dat iets blijft hangen en écht impact maakt. Dit resulteert niet alleen in mooie, maar vooral ook in effectieve en bruikbare illustraties, animaties en infographics!

Animatie 'Samen boeren voor Drentse bodem'

In Drenthe ruilen akkerbouwers en veehouders onderling percelen. Een systeem dat kansen biedt voor klimaat, biodiversiteit en water. Provincie Drenthe merkt dat er veel onduidelijkheid is over het ruilsysteem dat akkerbouwers en veehouders al van oudsher in Drenthe gebruiken. Zonde, aangezien dit systeem veel kansen biedt voor zowel boeren, als voor klimaat, biodiversiteit en water. Samen met Studio Apenzaken ontwikkelde ik een animatie om de onduidelijkheden weg te nemen.

Animatie 'Jeugdstrafrecht'

Bij het jeugdstrafrecht proces zijn veel verschillende partijen betrokken. In opdracht van Gemeente Groningen ontwikkelde ik samen met Studio Apenzaken een animatie om de rolverdeling tussen deze partijen helder te krijgen en de samenwerking onderling te versterken.