Mare Kiers

HOUDT ZICH BEZIG MET Inspiratie/programma

Cultuur betekent voor iedereen iets anders. Maar het betekent voor ons allemaal *iets*. Mare wil concreet bijdragen aan het verdiepen van die betekenisgeving, omdat kunst en cultuur de samenleving mooier maken en onze levens verrijken. Daarom helpt ze stichtingen en verenigingen bij het werven van subsidies voor hun culturele projecten. Het is haar manier om nieuwe ideeën een kans te bieden. Ze zet haar kennis van de cultuurfondsen en het subsidielandschap in en staat stichtingen bij met een analytische, zorgvuldige en kritische blik. Ze is betrokken bij elke stap. Van het allereerste idee, tot het schrijven van het projectplan en de daadwerkelijke fondsenwerving.


We zijn ook hier - Li / Fb / Tw / Ig