Marieke Kijk in de Vegte

Specialisaties →

Foto en video

Regio →

Drenthe

Marieke Kijk in de Vegte (Oss, 1982), is een allrounder binnen haar medium fotografie. Met veel betrokkenheid werkt ze aan zowel autonome projecten, als redactionele series en commerciële opdrachten. Haar werk kenmerkt zich door een documentaire aanpak en een natuurlijke uitstraling. De relatie tussen de mens en zijn omgeving staat centraal. In de 15 jaar dat ze als fotograaf werkt heeft ze een uitgebreid portfolio kunnen opbouwen. Ze werkt onder andere voor VNN, Humanitas, Follow The Money, Greenchoice, Salland Zorgverzekeringen, TRIP advocaten en Noorderbreedte. In 2016 ontving ze de documentaire Post Middendorp opdracht van de Provincie Groningen dat resulteerde in een tentoonstelling in het Provinciehuis en de publicatie 'Opkomen en Verdwijnen' . In 2013 publiceerde ze, samen met Sabina Theijs, hun eerste fotoboek 'Randverschijningen, het leven op de stadsrand van Groningen'.

Verandering, zes boerderijen in Groningen

Als bakens liggen ze in het landschap: de Groninger boerderijen. Ze getuigen van de geschiedenis en geven het gebied karakter. En ze veranderen. Schaalvergroting en intensivering leiden tot moderne, grotere schuren en stallen. Andere bedrijven stoppen. Soms komen er nieuwe bewoners, met nieuwe bedrijvigheid. De fotografen Harry Cock en Marieke Kijk in de Vegte zijn door de Boerderijenstichting Groningen en Erfgoedpartners gevraagd om deze verandering vast te leggen. Ze maakten gevoelige en kleurrijke portretten van zes boerderijen en hun bewoners.

Iepen Doar(p)

Marieke Kijk in de Vegte en Tryntsje Nauta fotografeerden voor het community-project Iepen Doar(p). Dit multimediale project, waarbij alle bewoners van het Friese dorp Feanwâldsterwâl zijn geportretteerd, laat zien dat iedereen een bijzonder, ontroerend en waardevol verhaal te vertellen heeft.

Gelukkig ben je in Groningen

Voor de zomercampagne van Marketing Groningen in 2020 fotografeerde Marieke Kijk in de Vegte 12 beelden die onalledaagse aantrekkelijke plekken in de provincie Groningen toonde. Ze was bij deze campagne betrokken als fotograaf én als conceptueel denker. Vormgeving: MAKIMAKI