Mariken Biegman

Mariken is een all round theatermaker. Van oorsprong Milieukundig Ingenieur, maakte ze zich in de afgelopen 25 jaar verschillende aspecten van het theatervak meester. Ze ontwerpt en maakt theaterkostuums, ze is een bedenker en activator. Zo richtte ze in 2000 straattheatergroep Mevrouw Bakker op, in 2004 richtte ze samen met Karin Arts Het Mobiele Naaiatelier op, een succesnummer op festivals dat tot op de dag van vandaag de wereld rond reist. Ze is productieleider, in 2002 en 2003 voor o.a. Het Silotheater en Het Monsterverbond (Amsterdam). In 2014 verhuisde Mariken naar Friesland. In 2018 werd ze gevraagd in het kader van Under de Tour als artistiek leider een van de projecten te leiden. Nu doet ze de regieopleiding bij Keunstwurk in Leeuwarden, ze maakt theater op locatie en werkt als museumdocent voor het Fries Museum en Het Keramiekmuseum in Leeuwarden.


We zijn ook hier - Li / Fb / Tw / Ig