Sijas de Groot - Tussenland

Specialisaties →

Inspiratie en programma + theater

Regio →

Groningen

Ik heb sinds 2016 hard gewerkt aan het opbouwen en het onderhouden van een breed netwerk om projecten te ontwikkelen op het raakvlak van het culturele, sociale en fysieke domein in Noord Nederland. Ik wil graag mijn ervaring en vaardigheden als theatermaker, artistiek leider en wijkmaker in zetten om toffe klussen te doen. Ik heb een strek eigen artistieke signatuur: een werkwijze om met maatschappelijke vraagstukken om te gaan. Hierin staan onderzoek en intensieve interviews om de perspectieven van alle betrokken te leren kennen centraal. Dit stelt me in staat om verbindingen te leggen met oog voor ieders eigenheid en verhaal. Als theatermaker creëer ik een ervaring met en over het landschap. Met mijn projecten wil ik zichtbaar en voelbaar maken hoe ieder mens zich op een andere manier verhoudt tot zijn of haar omgeving. Omdat een groter bewustzijn van en begrip voor de verschillende manieren waarop mensen zich tot het landschap verhouden kan leiden tot nieuwe vormen van samenleven

Ik blijf hier - Verhalen uit een veranderende wijk

Vier Groningse woonwijken krijgen de komende jaren een opknapbeurt. Beijum, Selwerd, De Hoogte/de Indische Buurt en De Wijert moeten betere, fijnere plekken worden. Maar hoe is het eigenlijk om in deze wijken te wonen en te leven? In opdracht van de Gemeente Groningen wandelden theatermaker Sijas de Groot en fotograaf David Vroom een jaar lang op zoek naar het verhaal van deze vier wijken.

KAAP - Tussenland

Een persoonlijke voorstelling over het archief van Firma H. De Groot & Zn., het bedrijf van mijn overgrootvader, te Harlingen. Werkzaam op de grens van land en water bouwde het aannemersbedrijf kunstwerken, waaronder markante scheepsbakens, die we kapen noemen.

Stem van de Hunze - Tussenland

Stem van de Hunze is een audiowandeling langs de (voormalige) loop van de rivier de Hunze aan de rand van de stad Groningen. De bezoeker wordt meegenomen door het Hunzedal, dat vroeger van Drenthe doorliep tot aan de Waddenzee. Tegenwoordig komt de Hunze roemloos tot een einde in het Winschoterdiep. Het Groninger Landschap is bezig met het terugleggen van deze kronkelende rivier, dwars door de stad Groningen.