Thillie Bremer

Specialisaties →

Events en organisatie + inspiratie en programma

Regio →

Friesland

Thillie Bremer is sociaal en cultureel ondernemer. Haar grote passie is het aanjagen en ondernemen van evenementen met toegevoegde waarde waar het maatschappelijke debat centraal staat. En dat debat, dat hoeft niet perse surf te zijn. Met haar creativiteit en daadkracht heeft Thillie ervaring in het werken in poppodia, kunst- en cultuurinstellingen, bibliotheken, festivals en haar eigen autonome projecten. Dit alles met een voorliefde voor natuur en eten.

Projectleider stadstuin Withlof

Hoe voorzien we onszelf van voedsel in een stedelijke omgeving? Met deze vraag houden we ons bezig bij Withlof waar Thillie oprichter en kartrekker is.

Algemeen coördinator Creative Embassies

Thillie is algemeen coördinator van het internationale uitwisselingsproject The Creative Embassies, wat opt dit moment bestaat uit samenwerkingen tussen verschillende cultuurorganisaties in Salford, Rijeka en Leeuwarden.

Coördinator Meet Up Cafe

Met het project Meet-up café Leeuwarden brengen we statushouders en lokale inwoners uit Friesland – tijdens een maandelijkse meet-up – letterlijk samen.