Geplaatst op 10 november 2020
Nieuws

Zo gaat het met de creatieve industrie in Groningen

Nieuws   —   Geplaatst op 10 november 2020

Zo gaat het met de creatieve industrie in Groningen

Bouwen aan een sterkere creatieve industrie is een mooi doel, maar waar beginnen we en wat speelt er? Die vraag is het startpunt voor gemeente Groningen en Mooiedingenmakers om aan de slag te gaan, en het onderzoek wat daarop antwoord geeft is nu terug te lezen.

Gemeente Groningen en Mooiedingenmakers zijn partner in het werken aan een meer zichtbare en weerbare creatieve industrie in Groningen. In het kader van die samenwerking kondigden we aan een inventarisatie te doen naar wat er speelt en waar behoefte aan is. Om deze vragen te beantwoorden sprak Marijn Nagel zo’n twintig makers, organisaties en groepen.

Een bloeiende creatieve industrie draagt bij aan het karakter van een stad. Vooral een jonge stad als Groningen die altijd in beweging is heeft belang bij een goede voedingsbodem om creativiteit te stimuleren, want dat draagt immers bij aan  uitstraling, ondernemerschap, innovativiteit. De samenwerking tussen het bedrijfsleven en makers kan bijdragen aan het ontstaan van veel innovatieve ideeën, maar ook de toegankelijkheid van creatievelingen onderling.

In het verslag gaat Marijn verder in op zijn rondgang door de stad, en legt helder uit wat overeenkomsten en verschillen tussen de gesprekspartners zijn, en doet aanbevelingen om sneller stappen te maken. Download en lees het onderzoek hier.

Hierop reageren? Graag! Stuur ons een mail: mooi@mooiedingenmakers.nl