Geplaatst op 05 januari 2023
Nieuws

Werk mee aan een toegankelijk pensioenstelsel voor culturele en creatieve zzp’ers

Nieuws   —   Geplaatst op 05 januari 2023

Werk mee aan een toegankelijk pensioenstelsel voor culturele en creatieve zzp’ers

Hoe kunnen we het pensioenstelsel toegankelijk maken voor culturele en creatieve zzp’ers? Dat is de vraag die centraal staat in het project De Kunst Van Later. Afgelopen zomer hebben wij van ze kunnen leren tijdens de MDMA sessie over pensioen, nu hebben ze onze hulp nodig. ZZP'ers: to the rescue!

Afgelopen zomer heeft de Kunst van Later meer dan 60 diverse culturele en creatieve zzp’ers gesproken. Nu is het tijd om richtlijnen voor de oplossingsrichtingen vast te stellen. Dit wordt gedaan met een vragenlijst. Aangezien wij dit onderwerp ook ontzettend belangrijk vinden zouden we jullie graag willen vragen deze vragenlijst in te vullen om De Kunst van Later te helpen, voor nu én voor later.

Hoe meer zzp’ers deze vragenlijst invullen, des te toegankelijker wordt de uitkomst van dit project! Heb jij (circa) 10 minuten de tijd om mee te werken aan een toegankelijk pensioenstelsel voor culturele en creatieve zzp’ers? Vul dan deze vragenlijst in: https://xs.motivaction.nl/onderzoek/KunstVanLater

Meer weten over dit project? Kijk dan op https://www.dekunstvanlater.nl/